Mladý ječmen – nabije vás energií

slide2

Mladý ječmen a zdraví

Výhonky mladého ječmene nejsou lékem, a nelze proto říci, že jejich užívání je klíčem k vyléčení jakékoli nemoci (totéž samozřejmě platí i o ostatních zelených potravinách). Tím, že obsahují kompletní nabídku důležitých živin, ovšem podporují fungování všech pochodů v organismu, včetně imunitních procesů a schopnosti sebeuzdravování. Každý organismus je navíc trochu jiný, a tudíž to, co u někoho působí téměř zázračně, nemusí mít u jiného skoro žádný efekt (to je také jeden z hlavních faktorů, kterými se potravní doplňky liší od léků).

Příznivý vliv mladého ječmene byl ovšem zaznamenán u celé řady nemocí a problémů. Namátkou jmenujme třeba alergie, revmatická onemocnění, lymskou boreliózu, únavu a vyčerpání, psychické problémy, bolesti hlavy, celé spektrum trávicích obtíží a nemocí, problémy pohybového aparátu, kožní nemoci, sníženou imunitu, infekce dýchacích cest, gynekologické a klimakterické potíže, dnu, záněty močových cest, potíže s prostatou, diabetes, nadváhu, srdečně cévní choroby, nádorová onemocnění, zrakové potíže, roztroušenou sklerózu či špatnou funkci jater. Na některé blahodárné účinky mladého ječmene se nyní podíváme blíž.


 
Mladý ječmen a alkoholismus

Za problémy způsobené nadměrnou konzumací alkoholu je s největší pravděpodobností zodpovědný acetaldehyd, který v těle vzniká při jeho rozkladu. Právě on je totiž pro lidské tkáně toxický a může způsobovat poškození DNA. Alkohol je proto nebezpečný zejména pro osoby, kterým chybí gen pro produkci enzymu aldehyd dehydrogenázy, jenž umožňuje přeměnu acetaldehydu. Japonští lékaři T. Shibamoto, Y. Hagivara, H. Hagivara a S. Nakajima prokázali v roce 1998, že mladý ječmen chrání tělo před produkcí acetaldehydu díky obsaženému biofavonoidu glykosylisovitexinu.

 
Mladý ječmen a anémie

Anémie čili chudokrevnost je jednou z nejrozšířenějších nemocí vůbec. Často postihuje zejména obyvatele rozvojového světa, kteří trpí nedostatkem základních živin, nevyhýbá se však ani zemím vyspělým, kde se sice u dětí objevuje jen zřídka, u dívek však její výskyt prudce stoupá po patnáctém roce věku (s nástupem menstruace) a v dospělosti k ní má tendenci asi čtvrtina žen. Relativně rozšířená je i u mužů.

Jak je to možné, když naše strava díky vysokému podílu masa obsahuje hojnost železa? Důvodem je především nevyváženost jídelníčku. Krvetvorba totiž závisí nejen na příjmu železa, ale i dalších živin: bílkovin, vitaminu B12, kyseliny listové, mědi či draslíku. Tepelně upravená strava jich nejen obsahuje nedostatek, ale navíc se v ní železo působením tepla mění na obtížně stravitelné oxidy.

Mladý ječmen obsahuje železo organicky vázané, které se skvěle vstřebává a nemá vedlejší účinky obvyklé u preparátů obsahujících kov v anorganické formě. Navíc v něm najdeme i další živiny důležité pro krvetvorbu. Zapomenout nesmíme ani na vysoký obsah chlorofylu, který je strukturou podobný krevnímu barvivu hemoglobinu a díky tomu má příznivý vliv na krvetvorbu a schopnost krve přenášet kyslík.

 
Mladý ječmen a detoxikace

Výhonky mladého ječmene obsahují chlorofyl a enzymy, které mají výrazné detoxikační účinky. Proto mohou tělo chránit před následky stále se zvyšujícího množství škodlivin v potravě, ovzduší a předmětech denní potřeby….

Již v roce 1978 Yoshihide Hagiwara například prokázal, že mladý ječmen pomáhá metabolizovat některé insekticidy a chemická aditiva přidávaná do potravin.  V následujícím roce s kolegy zjistili, že mladý ječmen obsahuje velké množství enzymů schopných neutralizovat toxiny (SOD, cytochrom oxidáza, peroxidáza, kataláza mastných kyselin a trashydrogenáza).

V roce 1990 zase dr. Hagiwara s dr. Shibamoem objevili v mladém ječmeni biofavonoid glykosylisovitexin, který má výrazné antioxidační účinky a chrání tělo před oxidací mastných kyselin, rybího tuku a lecitinu způsobenou UV zářením s chemickými pochody v krvi. V roce 1999 pak stejní vědci publikovali v časopice Journal of Agicultural and Food Chemistry své poznatky, podle nichž je extrakt z mladného ječmene schopen degradovat nebezpečné organofosforové pesticidy jako jsou malathion, chlorpyrifos, guthion, diazinon, mezhidathion a parathion.

 
Mladý ječmen a kůže

Ačkoli většina lidí vnímá kožní nemoci jako něco, co je „potřeba namazat mastičkou a ono to zmizí“, pravda je někde jinde. Stav kůže totiž úzce souvisí se stavem vnitrních orgánů, dokonce lze říci, že je jedním z nelepších indikátorů zdraví organismu. Na kožních nemocech a problémech se proto může podílet stav žaludku, střev, jater, ledvin, nadledvinek a dalších orgánů. Mastičky, krémy a další léky pro vnější použití sice mohou přinést určitou úlevu, samotnou příčinu problému však neřeší.

Mladý ječmen coby potravina s vysokým obsahem minerálů, enzymů, a vitamínů má příznivý vliv na funkci všech jmenovaných orgánů, stejně jako na výživu kožních buněk a jejich ochranu před degenerací a stárnutím. Účinnost mladého ječmene při kožních chorobách prokázaly například klinické experimenty japonského dermatologa Tatsua Muta publikované v roce 1975. Když badatel podával mladý ječmen 25 pacientům s různými kožními chorobami, zjistil, že u nich dochází k vyléčení či zmírnění příznaků mnohem rychleji, než je obvyklé. Zároveň se zlepšil jejich krevní oběh, vyměšování, chuť k jídlu a snížila se únava. Velmi příznivě výhonky ječmene působily zejména na pacienty s melanózou a atopickým ekzémem.

 
Mladý ječmen a nadváha

Nadváha je jedním z největších zdravotních problémů ve vyspělých zemích. Nejde jen o kosmetický problém, ale o významný rizikový faktor řady závažných onemocnění, od potíží pohybového aparátu, přes diabetes, až po srdečně-cévní choroby a rakovinu. Mladý ječmen není lék na hubnutí, samotné jeho užívání váhový úbytek nezaručí. Vždy je třeba provést úpravu životního stylu, změnit jídelníček ve prospěch nízkokalorických potravin a přidat pohybové aktivity. Výhonky ječmene však mohou být významným pomocníkem.

Klíčovým procesem při hubnutí je totiž spalování tuků čili lipidový metabolismus a funkce mitochondrií, buněčných organel zodpovědných za hospodaření s energií. Pro obojí je nutný nejen dostatečný přísun vitaminů a minerálů, ale také enzymu cytochrom oxidázy, který je v mitochondriích hojně obsažen. A právě mladý ječmen je velmi dobrým zdrojem této látky. Důležitý je ovšem i příjem dalších enzymů, které jsou ve výhoncích ječmene rovněž přítomny.

Mladý ječmen má zároveň příznivý vliv na činnost štítné žlázy, která prostřednictvím svých hormonů ovlivňuje energetický metabolismus. Pokud pracuje nedostatečně, organismus spaluje méně energie, což se projeví nejen únavou a dalšími příznaky, ale i přibýváním na váze. Pro větší účinnost je třeba výhonky ječmene doplnit vhodným zdrojem jodu, například mořskými řasami.

Důležitý je i vyvážený obsah živin v mladém ječmeni, díky němuž organismus nestrádá a neomezuje tak rychlost spalování energie.

Mladý ječmen a rakovina

Odborníci se shodují, že za nárůstem výskytu některých typů rakoviny v posledních desetiletích stojí především dva faktory: strava chudá na živiny a zvýšené množství toxinů v potravě, vodě, ovzduší a předmětech denní potřeby. První faktor negativně ovlivňuje schopnost těla bránit se proti rakovinným procesům, druhý pak může přímo způsobovat změny genetického materiálu buněk našeho těla.

Studie prorakovinných účinků mladého ječmene jsou velmi slibné. Již v roce 1978 publikoval Y.Hagiwara své poznatky o tom, že mladý ječmen příznivě ovlivňuje přežití a uzdravování u myší, kterým byly do břišní dutiny naočkovány nádorové buňky. O rok později pak tento badatel zjistil, že enzymy obsažené v mladém ječmeni dokážou neutralizovat látky označované jako Try-P1 a Try-P2. Ty se vyskytují v opečeném mase a rybách a jsou až dvacetkrát více karcinogenní a mutagenní než škodliviny obsažené v tabákovém kouři.

Podle zprávy Japonské farmaceutické společnosti z roku 1982 podporuje ochranu před rakovinou i enzym peroxidáza v mladém ječmeni, který dokáže neutralizovat toxický efekt látky jménem BHT obsažené v mléce a tepelně upraveném mase. Američtí vědci zase zaznamenali mimořádnou roli SOD jak v obraně těla před zhoubným bujením, tak i v lepším snášení chemoterapie a radioterapie. Biolog Jasuo Hotta z univerzity v Jižní Karolíně pro změnu zkoumal opravný efekt mladého ječmene na poničenou DNA, což je schopnost při ochraně před rakovinou obzvlášť důležitá. Když aplikoval mladý ječmen do buněk se zničenou DNA, byly schopné se samy opravit dvakrát rychleji než skupina kontrolních buněk odkázaných pouze na vlastní opravné mechanismy. V jiném experimentu byly kultury buněk vystaveny současnému působení karcinogenů a radiace. Kultury, ke kterým byl přidán mladý ječmen, se poté opravovaly třikrát rychleji.

Mladý ječmen také obsahuje mimořádně vysoké množství mukopolysacharidů, které přímo ovlivňují schopnost imunitních buněk bojovat s rakovinou. Dr.Allan L.Goldstein z univerzity ve Washingtonu zase prokázal schopnost mladých listů ječmene zpomalovat růst nádorových buněk prostaty.


Mladý ječmen a srdce a cévy

V roce 1980 potvrdili vědci z St. Louis University, že SOD obsaženy v mladém ječmeni významně pomáhá chránit srdeční tkáň před zničením; spolu s dalšími enzymy totiž zmenšuje a oddaluje nevratné poškození srdečních buněk při infarktu a zlepšuje jejich zásobení živinami a energii.  Zároveň má ovšem vliv na faktory, které výrazně zvyšují riziko vzniku srdečně-cévních onemocnění. V roce 2002 například uskutečnili Ya-Mei Yu a Chingmin E. Tsai z Fu Jenovy univerzity na Tchaj-wanu klinickou studii zaměřenou na vliv užívání mladého ječmene na zdraví srdce a oběhového systému. Náhodně vybraným pacientům, kteří trpěli diabetem 2. typu (diabetici jsou totiž kardiovaskulárními chorobami ohroženi mnohem víc než běžná populace), při užívání mladého ječmene výrazně poklesla hladina celkového cholesterolu, LDL cholesterolu a volných radikálů kyslíku, což jsou všechno rizikové faktory aterosklerózy.

 
Mladý ječmen a stárnutí

Hlavní příčinou, proč je mladý ječmen velmi účinný při ochraně buněk proti předčasnému stárnutí, je vysoký obsah superoxid dismutázy (SOD). Tento enzym má výrazné antioxidační účinky a chrání buňky před poničením vysoce reaktivními superoxidovými radikály.

Důležitý je i obsah dalších látek s antioxidačním účinkem, které chrání buňky lidského těla před poškozením volnými radikály. T.Nishyama, Y.Hagiwara a T.Shibamoto z Kalifornské univerzity například testovali schopnost antioxidantů z mladého ječmene bránit poškození tkání látkou jménem glyoxal, která je přítomna například v cigaretovém kouři. Z ječmene izovovali falvonoid 2-0-gycosyl isovitexin, který přidávali ke zkoumaným buňkám spolu s glyoxalem. Schopnost glyoxalu ničit buňky poté klesla o více než 70 %!

Mimořádné antioxidační schopnosti stejně jako příznivé účinky při ochraně před srdečně-cévními chorobami byly potvrzeny i při výzkumu japonských vědců v roce 2002.

 
Mladý ječmen a vředová choroba

V roce 1985 zjistili japonští vědci, že mladý ječmen velmi příznivě ovlivňuje léčbu žaludečních a dvanáctníkových vředů. Důvodem je pravděpodobně jak protizánětlivé působení, tak příznivý vliv na regeneraci a růst buněk.

 
Mladý ječmen a zácpa

Většina lidí vnímá zácpu především jako nepříjemnost a diskomfort. To je ovšem velká chyby, protože poruchy vyměšování mohou mít na stav organismu výrazně nepříznivý vliv.  Nejen že způsobují pocit plnosti a otoky v břiše, které snižují chuť k jídlu, ale často jsou příčinou bolestí hlavy, závratí a poruch spánku. Proto jsou lidé se zácpou náchylnější k únavě a mentální nestabilitě. Při dlouhodobé stagnaci vyprazdňování dochází k tomu, že se toxické produkty z tlustého střeva mohou vstřebat zpět do krevního oběhu, což má vážně důsledky pro zdraví celého organismu.

Mladý ječmen je při léčbě zácpy velmi účinný. Chlorofyl a další obsažené látky podporují peristaltiku střev a pomáhají neutralizovat toxiny v tlustém střevě. Důležitou roli hraje i vysoký obsah draslíku. Na rozdíl od projímadel nemá mladý ječmen nepříznivé vedlejší účinky a není návykový.

Zajímavá je také další věc: ačkoli je tolik účinný u osob trpících zácpou, nelze říci, že by lidem s chronickým průjmem jejich problémy zhoršoval, naopak výrazně pomáhá i jim.  Podporuje totiž přirozené funkce trávicího systému, který si pak sám reguluje vyprazdňování.

 
Mladý ječmen a zánětlivé procesy

V roce 1982 byla z mladého ječmene izolována látka P4D1, která pomáhá potlačit zánětlivé procesy slinivky, žaludku, ústní dutiny a kůže, stejně jako mechanická poranění žaludku a dvanáctníku. Protizánětlivý efekt této látky je srovnatelný s léky obsahujícími steroidy.


Jak užívat mladý ječmen

Stejně jako mladou pšenici i mladý ječmen lze užívat jak ve formě džusů, tak sušeného prášku. Podle Y.Hagiwary obsahují obě formy stejné množství živin.

Co se týče dávkování, Yoshihide Hagiwara doporučuje ve své knize Green Barley essence užívat 2-3x denně 2-6 g sušeného prášku z listů (pro předškolní děti 1g) rozpuštěného ve vodě či ovocném džusu (nikoli v horkých nápojích, které způsobují deaktivaci důležitých živin), nebo sklenici čerstvě vylisované šťávy z ječmene. Nejlépe se vstřebává nalačno, zvláště po ránu, kdy dodá tělu stejnou energii jako šálek kávy, ovšem bez nepříznivých vedlejších účinků, jako jsou překyselení či odvodnění organismu. Nápoj je vhodné usrkávat pomalu, nehltat, neboť tak umožníme chlorofylu působit již v ústní dutině.

Nebudeme zastírat, že chuť mladého ječmene není zrovna obvyklá a leckomu může napoprvé připadat až odporná. Příznivou zprávou je, že si na ni chuťové buňky velmi rychle zvyknou, a někteří lidé ji dokonce začnou považovat za osvěžující.

Co se týče délky užívání, obvykle se doporučují minimálně 2 až 3 měsíce, aby se mohly příznivé účinky mladého ječmene projevit (tato doba je také většinou potřebná k vyčištění organismu od škodlivin). Mnozí lidé sice uvádějí, že například výrazný příliv energie pociťovali již od počátku konzumace, k projevení většiny příznivých účinků je ale zapotřebí dlouhodobějšího pravidelného užívání.

Mladý ječmen nemá žádné vedlejší účinky, a proto je možné ho konzumovat dlouhodobě. Z počátku se u některých lidí mohou vyskytnout potíže způsobené tím, že se organismus čistí a trávicí soustava není na podobné potraviny zvyklá, k typickým projevům například patří průjem, bolesti hlavy, únava, zhoršení ekzémů apod. Tyto projevy obvykle velmi rychle vymizí. Pokud jsou ale obtěžující, je možné výrazně snížit dávky a zvyšovat je postupně.


* Citováno z knihy Zelené potraviny

Dallen Maria, Zelené potraviny, když jídlo je naším lékem, Praha 5, Ratio Bona, spol. s r.o., 2010, 113 s., ISBN 978-80-254-4590-7