o-nas1

o-nas2

o-nas3

Podporujeme

Nadační fond Chlorella

logo-color-CMYK_NFNadační fond Chlorella vznikl v roce 2008. Chlorella centrum s.r.o. bude každý rok přispívat do fondu a to částí ze zisku dosaženého v prodeji výrobků Chlorella. To znamená, že v tomto okamžiku má fond již prvý vklad podílu ze zisku na svém kontě.

Přispět ale může každý. Číslo účtu Nadačního fondu Chlorella je 236375861/0300

Získané peníze budou použity na realizaci projektů, které bude posuzovat komise fondu a to na základě předložených žádostí. O vypsání termínu pro předložení žádostí budeme vždy v dostatečném předstihu informovat na našich webových stránkách. Fond je principiálně zaměřen na podporu projektů prevence ve výskytu tzv. „civilizačních“ chorob. Podporované projekty budou rovněž uvedeny na našem webu www.chlorellacentrum.cz

Nepodporujeme pouze „civilizační choroby“, ale také sportovce, nebo např. opravu kostela - Děkanský kostel sv. Jiří v Kostelci nad Orlicí.